Gönderen Konu: İş Akdi Örneği (Sözleşme-İbraname vs)  (Okunma sayısı 18617 defa)

sehzadeyavuz

  • Ziyaretçi
İş Akdi Örneği (Sözleşme-İbraname vs)
« : Eylül 26, 2006, 11:59:18 ÖÖ »
EKTE SÖZLEŞME ÖRNEĞİ WORD BİÇEMİNDE BULUNMAKTADIR.

İŞVERENİN
UNVAN                                   :

VE ADRESİ                             :

SSK İşyeri Sicil Nosu                        :

 

PERSONELİN
Adı Soyadı                               :

SSK Sicil No                           :

Doğum Yeri ve Yılı                 :

İkâmetgâh Adresi                  :

 

Ev ve Cep Tel                         :

 

SÖZLEŞMENİN
Başlangıç Tarihi                    : ..../..../200..

Bitiş Tarihi                            : ..../..../200..

Sözleşmenin Süresi              : Belirli Sürelidir.

Ücret(Brüt)                             :                   TL/AYLIK

Yapılacak İşin Konusu          :

Deneme Süresi                     : (  ) Aydır/Yoktur.

Sözleşmede adı geçen işveren deyimi;.................................................’ni

Personel deyimi ise bu sözleşmede ismi geçen.....................................’yı ifade eder.

 

MADDE 1) PERSONELİN SORUMLULUKLARI:

1.1   Personel, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, şirketin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında belirtilen aylık ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez.

1.2   Personel, görevin ifasında ve işyeri disiplininin sağlanmasında; şirketin talimatlarına işveren tarafından belirlenen çalışma kurallarına, işyerinin genel politikalarına uyacağını kabul ve taahhüt eder. Personel, verilen işi özenle yapmak, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine riayet etmekle yükümlüdür.

1.3   Personel, görevi nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, her türlü mefruşat, elektronik teçhizat vb. eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden sorumludur.

1.4   Personel, görevi nedeniyle sahip olacağı, işverenin ve işyerinin sırlarını üçüncü şahıs ve kurumlara veremez. İşçinin bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde işverenin tazminat hakkı saklıdır.

1.5   Personel, işverenin yazılı izni olmadan başka herhangi bir kuruluş, şirkette çalışamaz, ortak alamaz, herhangi bir sıfatla görev alamaz. İşveren izin verip vermemekte serbestir.

1.6   Personel, gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya muvafakat aranmaksızın geçici ve devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir. Personel, görülen işin niteliğinde benzerlik olması şartıyla işçilerin işverene bağlı ve Büyük şehir belediye sınırları içindeki bir başka  işyerine nakledilebilir.

1.7   Personel, işveren tarafından tespit edilen günlük ve haftalık mesai çalışma saatleri ile ilgili düzenlemelere uymak zorundadır. Personelin işveren tarafından belirlenen ve işyerinde ilan edilen çalışma saatlerine uymaması ve mesaiye geç kalması halinde çalışmadığı saat ücreti kesilir. Bir ay içinde iki defa geç gelen personele ihtar verilir. İhtar almış personel bir daha geç kalırsa o gün iş başı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilir ve o günkü ücreti ile hafta tatili ücreti kesilir.

1.8   Personel, ücretleri brüt ücrettir. Personel yıl içerisinde farklı gelir vergisi dilimlerine tabi olması, yasal mevzuatın devlet tarafından değiştirilmesi ve benzeri durumlarda meydana gelecek ücret değişikliklerini kabul eder.


« Son Düzenleme: Ekim 09, 2009, 11:26:59 ÖÖ Gönderen: Niğde Refik YAVUZ Özel Eğitim »

PDR forum.net

İş Akdi Örneği (Sözleşme-İbraname vs)
« : Eylül 26, 2006, 11:59:18 ÖÖ »

 


Facebook Comments